Thủy điện Nậm Cắt

Thủy điện Nậm Cắt

Công ty đã tham gia góp vốn thực hiện dự án thủy điện nhỏ tại tỉnh Bắc Cạn, góp phần làm tăng sản lượng điện cho mạng lưới điện quốc gia


Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, Công ty đã tham gia góp vốn thực hiện dự án thủy điện nhỏ tại tỉnh Bắc Cạn, góp phần làm tăng sản lượng điện cho mạng lưới điện quốc gia cũng như góp phần phát triển kinh tế cho một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam