Thông tin công bố

ICG: Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc, bán 18.000 CP

19/01/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.000 CP

ICG: Nghị quyết 30/NQ-HĐQT ngày 4/11/2009 về việc tăng vốn Điều lệ

19/01/2010

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Trụ sở chính: 164 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 04. 39 72 72 96
Fax: 04. 39 72 72 95

ICG: Bà Nông Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, đăng ký bán 9.200 CP

19/01/2010

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.450 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.250 CP

ICG: Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 18.000 CP

26/11/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP

ICG: Ông Lê Xuân Thi - Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 149.000 CP

26/11/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 298.727 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 149.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 149.727 CP

ICG: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, đăng ký bán 112.000 CP

21/10/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.205 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 112.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.205 CP

ICG: KQGD cổ phiếu của bà Vũ Thị Thu Hương , Vợ ông Mai Văn Đông - Ủy viên HĐQT

14/10/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.735 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.735 CP

ICG: Bà Vũ Thị Thu Hương , Vợ ông Mai Văn Đông - Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 6.700 CP

14/10/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.735 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35 CP

ICG: Ông Trịnh Xuân Tuấn - Em ruột Ông Trịnh Xuân Thanh, thành viên HĐQT, đăng ký bán 10.000 CP

12/10/2009

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

ICG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu

01/10/2009

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Sông Hồng
- Mã chứng khoán: ICG
- Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do và (2) chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2009

Dự án

Cổ phiếu ICG