ICG: Ông Nguyễn Minh Quân - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:
Ông Nguyễn Minh Quân – Phó tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – thôi chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng và chuyển công tác đến Công ty TNHH một thành viên Hanel kể từ ngày 14/8/2013.

Dự án

Cổ phiếu ICG