ICG: chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:                      Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán:                      ICG

Loại chứng khoán:                    Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                                  10.000 đồng/cổ phiếu   

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: 24/4/2014

- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau

2. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1cp – 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2014

- Địa điểm thực hiện:

                + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

                + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – vào các ngày làm việc từ 25/4/2014.

Trân trọng cảm ơn!

Dự án

Cổ phiếu ICG