Tin tức Incomex

16/04/2009

Từ ngày 21/4/2009, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng Sông Hồng (INCOMEX) chính thức được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13/04/2009

Năm 2008, với nhiều khó khăn đối với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư Xây dựng. Tuy nhiên, với dưới sự đinh hướng và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tồng giám đốc Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

12/04/2009

Ngày 10/4/2009 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng nhận được thông báo số 146/TB – TTGDHN của Trung tâm GDCK Hà Nội về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu ICG;

02/04/2009

Ngày 2.4, Đại diện liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng và Công ty cổ phần Nhất Nam là Công ty cổ phần thương mại Hàng Da khởi công xây dựng chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

10/05/2008

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2008 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông báo tới các cổ đông Công ty về việc đăng ký mua căn hộ Kim Liên như sau.

Dự án

Cổ phiếu ICG