Tin tức Incomex

02/04/2009

Ngày 2.4, Đại diện liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng và Công ty cổ phần Nhất Nam là Công ty cổ phần thương mại Hàng Da khởi công xây dựng chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

10/05/2008

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2008 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông báo tới các cổ đông Công ty về việc đăng ký mua căn hộ Kim Liên như sau.

Dự án

Cổ phiếu ICG