Tin tức Incomex

21/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán

16/03/2017

ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

17/02/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2017.

29/09/2016

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng cần tuyển: 01 Kỹ sư xây dựng và 01 kiến trúc sư

29/04/2016

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

25/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý III lỗ 1.087.692.554 đ phần lỗ này chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh của công ty quý II/2015

18/08/2015

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý II lỗ: 993.827.737 đồng.

29/07/2015

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Dự án

Cổ phiếu ICG