Tin tức Incomex

19/03/2012

Công ty CPXD Sông Hồng đã gửi công văn Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã có công văn chấp thuận của TTLK với nội dung sau:

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

27/02/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

28/10/2011

Trong quý III năm 2011, HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

25/10/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý III năm 2011

24/10/2011

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2011), Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2011 tại trụ Sở Công ty số 164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội

23/08/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý II và BCTC hợp nhất quý II năm 2011

Dự án

Cổ phiếu ICG