Tin tức Incomex

24/04/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty Quý I giảm 74.1%, hợp nhất Công ty Quý I giảm 75,58% so với kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011

10/04/2012

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2012
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

21/03/2012

Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam là nội dung chính trong báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

19/03/2012

Công ty CPXD Sông Hồng đã gửi công văn Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã có công văn chấp thuận của TTLK với nội dung sau:

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

27/02/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

28/10/2011

Trong quý III năm 2011, HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Dự án

Cổ phiếu ICG