ICG - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ

13/12/2017

Nội dung công bố thông tin:

Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thành sinh ngày : 10/10/1987

Số CMND : 013578967 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2012.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16-C5, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, t.p Hà Nội.

Làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng phụ trách đầu tư kể từ ngày 13/12/2017.

Ông Phạm Mạnh Thành thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư theo phân công của Tổng Giám đốc tại các văn bản nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan và hưởng lương theo quy định của Công ty.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG