ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2017

20/01/2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2017 như sau:

Trong quí IV năm 2017,  tại thời điểm lập báo cáo dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy  và các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo, dự án Vĩnh Tuy chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.  Nên trong quý IV năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh lãi. Đâylà lãi do hoạt động kinh doanh khác của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí IV lãi : 384.660.778 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty quí IV mẹ lãi : 382.833.908  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG