ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2017

20/07/2017

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý II năm 2017 như sau:

Trong quí II năm 2017, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và các dự án khác Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai. Tại thời điểm lập báo cáo chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu. Phần lỗ này chủ yếu là chi phí hạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý II/2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí II lỗ : 592.622.985 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty quí II mẹ lỗ : 592.906.500 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây.

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG