ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2018

20/10/2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý III năm 2018 như sau:

Tại thời điểm lập báo cáo, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy đủ điều kiện hoạch toán một phần doanh thu. Các dự án khác đang trong giai đoạn  thực hiên các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí III lãi :13.728.618.897 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty quí III mẹ lãi : 13.728.185.875  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Trân trong!

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG