ICG - BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

22/08/2017

Nội dung công bố thông tin:

Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Hùng sinh ngày : 22/04/1977

Số căn cước công dân : 026077001818 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/11/2016.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, t.p Hà Nội.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kể từ ngày 21/08/2017.

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG