ICG - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

26/12/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:                      Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán:                       ICG

Loại chứng khoán:                     Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                                 10.000 đồng/cổ phiếu   

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2019

lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

                + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

                + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – vào các ngày làm việc từ 17/01/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG