Dự án tổ hợp TTTM và căn hộ chung cư cao cấp

Northern Diamond

Dự án Đầu tư Xây dựng chợ Hàng Da
Ngày đăng: 03 - 09 - 2017   08:34
  • Tổng mức đầu tư: 230,5 tỷ đồng
  • Diện tích: 5 tầng nổi và 2 tầng hầm,