DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XUÂN LA

  • Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng
  • Quy mô : 20.000m2
  • Địa điểm : Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Enter your keyword