ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2022

Tháng Mười 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG- MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Mười 4, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng miễn nhiệm: Bà : Trần Lan Anh sinh năm 1967 Số CMND: ...
Chi tiết

ICG – THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU ICG VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Tháng Tám 17, 2022
Ngày 17/8/2022 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhận được công văn số 2591/TB-SGDHN của Sở giao dịch ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2022

Tháng Tám 11, 2022
Theo số liệu báo cáo tài chính riêng chưa soát xét, lũy kế từ đầu năm đến cuối qúy II ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022

Tháng Bảy 30, 2022
1. Các cuộc họp của HĐQT: 06 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2022

Tháng Bảy 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tháng Sáu 2, 2022
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tháng Sáu 2, 2022
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY ...
Chi tiết

ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Tư 20, 2022
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ I NĂM 2022

Tháng Tư 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng Tư 20, 2022
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Tư 4, 2022
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Bổ nhiệm Bà: Phạm Quỳnh Trang. Ngày sinh: 29/07/1982. Số ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword