ICG- CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tháng Tư 27, 2024
Nội dung công bố thông tin: Bà Nguyễn Hoài Thu Sinh năm 1982 Số CCCD: 001182008301 do Cục cảnh sát ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QÚY I NĂM 2024

Tháng Tư 26, 2024
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng Tư 16, 2024
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tháng Ba 29, 2024
Nội dung công bố thông tin: Ông Lê Duy Mạnh Sinh năm 1980 Số CCCD: 001080051222 do Cục cảnh sát ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH TRÊN BCTC NĂM 2023

Tháng Ba 29, 2024
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tháng Hai 26, 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2023

Tháng Một 26, 2024
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Tháng Một 23, 2024
1. Các cuộc họp của HĐQT: 10 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2023

Tháng Mười 27, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023

Tháng Chín 6, 2023
Công ty cổ phần xây dựng Sông hồng xin được giải trình chênh lệch như sau: Lợi nhuận sau thuế ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2023

Tháng Tám 7, 2023
1. Các cuộc họp của HĐQT: 05 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG-GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2023

Tháng Bảy 28, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword