ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Tháng Ba 17, 2023
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp tầng 5, số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng Ba 7, 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – XIN Ý KIẾN THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, CHI TRẢ CỔ TỨC

Tháng Một 31, 2023
Nội dung công bố như sau: - Tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường ( dự kiến ngày ...
Chi tiết

ICG – THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Tháng Một 31, 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Tháng Một 19, 2023
1. Các cuộc họp của HĐQT: 11 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2022

Tháng Một 19, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Tháng Một 18, 2023
Nội dung công bố thông tin như sau: Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng Ký hợp đồng kiểm ...
Chi tiết

ICG – THANH LÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Tháng Một 18, 2023
Nội dung công bố thông tin như sau: Ngày 27/12/2022 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt ...
Chi tiết

ICG – THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Tháng Một 9, 2023
Thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/7/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2022

Tháng Mười 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG- MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Mười 4, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng miễn nhiệm: Bà : Trần Lan Anh sinh năm 1967 Số CMND: ...
Chi tiết

ICG – THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU ICG VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Tháng Tám 17, 2022
Ngày 17/8/2022 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhận được công văn số 2591/TB-SGDHN của Sở giao dịch ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword