ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2021

Tháng Một 20, 2022
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2021 như ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Tháng Mười Một 19, 2021
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Tháng Mười Một 1, 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2021

Tháng Mười 20, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KMC

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SHF

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết

ICG – CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tháng Mười 15, 2021
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã ra ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC BÁN NIÊN NĂM 2021

Tháng Tám 12, 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đạt kết quả sản xuất kinh ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II 2021

Tháng Bảy 23, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG- BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm: Bà : Phạm Tiến Thành sinh năm 1982 Số CMND: ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau: Bà Lương Thị Ánh Phượng giữ ...
Chi tiết

ICG – THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC,NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tháng Sáu 1, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố nội dung như sau: 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword