ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Tư 20, 2022
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ I 2022

Tháng Tư 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng Tư 20, 2022
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Tư 4, 2022
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Bổ nhiệm Bà: Phạm Quỳnh Trang. Ngày sinh: 29/07/1982. Số ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Hai 28, 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2021

Tháng Một 20, 2022
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2021 như ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Tháng Mười Một 19, 2021
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Tháng Mười Một 1, 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2021

Tháng Mười 20, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KMC

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SHF

Tháng Mười 15, 2021
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: – Cử ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword