ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tháng Hai 26, 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2023

Tháng Một 26, 2024
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Tháng Một 23, 2024
1. Các cuộc họp của HĐQT: 10 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2023

Tháng Mười 27, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023

Tháng Chín 6, 2023
Công ty cổ phần xây dựng Sông hồng xin được giải trình chênh lệch như sau: Lợi nhuận sau thuế ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2023

Tháng Tám 7, 2023
1. Các cuộc họp của HĐQT: 05 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG-GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2023

Tháng Bảy 28, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM

Tháng Bảy 5, 2023
Nội dung công bố thông tin như sau: Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng Ký hợp đồng kiểm ...
Chi tiết

ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng Tư 25, 2023
Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình ...
Chi tiết

ICG-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Tư 17, 2023
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH TRÊN BCTC NĂM 2022

Tháng Ba 31, 2023
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Tháng Ba 17, 2023
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp tầng 5, số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword