ICG – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022

Tháng Bảy 30, 2022
1. Các cuộc họp của HĐQT: 06 buổi. 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2022

Tháng Bảy 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tháng Sáu 2, 2022
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tháng Sáu 2, 2022
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY ...
Chi tiết

ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Tư 20, 2022
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ I NĂM 2022

Tháng Tư 20, 2022
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng Tư 20, 2022
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Tư 4, 2022
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Bổ nhiệm Bà: Phạm Quỳnh Trang. Ngày sinh: 29/07/1982. Số ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tháng Hai 28, 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2021

Tháng Một 20, 2022
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2021 như ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Tháng Mười Một 19, 2021
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword