ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:                      Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán:                       ICG

Loại chứng khoán:                     Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                                 10.000 đồng/cổ phiếu   

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2021

lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Thời gian thực hiện: Ngày 14/12/2021

– Địa điểm thực hiện:

                + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

                + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – vào các ngày làm việc từ 14/12/2021.

Trân trọng cảm ơn!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword