ICG- CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nội dung công bố thông tin:

Bà Nguyễn Hoài Thu Sinh năm 1982

Số CCCD: 001182008301 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021

Là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/4/2024.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword