ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung công bố thông tin:

Ông Lê Duy Mạnh Sinh năm 1980

Số CCCD: 001080051222 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/07/2022

Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword