ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp tầng 5, số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 theo đúng kế hoạch.

Đại hội đã thông qua các tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2022. Chi tiết

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword