ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông đã thông qua các Báo cáo, các Tờ trình và Phê chuẩn việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword