ICG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp tầng 2 khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông tham dự đã thông qua các báo cáo, các tờ trình cũng như Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ rất cao.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword