ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II 2021

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý II như sau:

Trong quý II năm 2021,Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đạt kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, phần lỗ này chủ yếu là chi phí haotj động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các dự án khác đang trong giai đoạn thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lỗ: 1.887.478.676 đ

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword