ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2023

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý III như sau:

Trong quý III năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí III lỗ: 1.260.901.797 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ quí III lỗ: 1.260.901.797 đồng.

Trân trọng !

Qúy cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword