ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2023

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý IV như sau:

Trong quý IV năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí IV lỗ: 4.214.488.120 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ quí IV lỗ: 4.511.352.616 đồng.

Trân trọng !

Qúy cổ đông có thể xem toàn văn Tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword