ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2020

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý II năm 2020 như sau:

Trong quý II năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng chỉ triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư và chuyển nhượng một phần vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Sản xuất vàThương mại Sao Mai từ sở hữu 79% vốn xuống 49% vốn, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh quý II lãi: 3.372.889.782đ.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn báo cáo tài chính Tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword