ICG – THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Nội dung cụ thể:

Mã chứng khoán : ICG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng lý cuối cùng : 20/02/2023

1. Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

– Tỷ lệ : thực hiện : 01 cổ phiếu

– 01 quyền biểu quyết

– Thời gian dự kiến: 17/03/2023

Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

Nội dung: lấy ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

2. Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 01cp – 5%(01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Thời gian thực hiện: Ngày 09/3/2023

– Địa điểm thực hiện:

                + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

                + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – vào các ngày làm việc từ 09/03/2023.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword