ICG – BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau:

Bà Lương Thị Ánh Phượng giữ chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/06/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword