ICG- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm:

Bà : Phạm Quỳnh Trang sinh năm 1982

Số CMND: 012018307 Ngày cấp: 29/12/2011 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Trân trọng !

Tin tức liên quan:

Enter your keyword