ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy.

Ngày sinh: 02/11/1990.

Số căn cước công dân: 017090000099 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 03/07/2020.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số 5 – ngõ 201 phố Đội Cấn – phường Đội Cấn – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Sông Hồng kể từ ngày 14/10/2020.

Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword