ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ nhiệm Bà: Phạm Quỳnh Trang.

Ngày sinh: 29/07/1982.

Số CMND: 012018307 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2011.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Căn hộ đơn nguyên B chung cư HH2A, phố Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Sông Hồng kể từ ngày 04/04/2022.

Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trân trọng !

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword