ICG – ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ năm 2020, các cổ đông đã thông qua các báo cáo, các tờ trình cũng như Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ rất cao.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Nghi lễ chào cờ, khai mạc Đại hội
Đoàn chủ tịch
Đại hội đang diễn ra
Bỏ phiếu biểu quyết
HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Tin tức liên quan:

Enter your keyword