ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC NĂM 2020

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính năm 2020 như sau:

Trong năm 2020 Công ty đâ chuyển nhượng một phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Sao Mai, Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam và bàn giao đưa vào sử dụng các căn hộ còn lại của dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn I).

Trong năm 2020 Công ty vẫn tìm kiếm và phát triển dự án mới, hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lãi: 13.114.729.816 đ

Trân trọng !

Quý cổ đông cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword