ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ I 2021

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý I như sau:

Trong quý I năm 2021, Công ty phát sinh từ nguồn thu nhập khác. Các dự án của Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện các công việc đầu tư, vì vậy không có phát sinh doanh thu

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lãi: 1.759.213.296 đ

Trân trọng !

Quý cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword