ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QÚY I NĂM 2024

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý I như sau:

Trong quý I năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý I lỗ: 517.546.845 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ quý I lỗ: 517.546.845 đồng.

Trân trọng !

Qúy cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword