ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2022

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý II như sau:

Trong quý II năm 2022, Công ty đang tìm kiếm dự án mới và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lỗ: 1.356.364.145 đ

Trân trọng !

Quý cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword