ICG-GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2023

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý II như sau:

Trong quý II năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm dự án mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí II lỗ: 216.509.487 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ quí II lỗ: 566.253.049 đồng.

Trân trọng !

Quý cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword