ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2020

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý III năm 2020 như sau:

Trong quý III Công ty triển khai phát triển dự án mới và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh quý III Lỗ: 2.112.825.606 đ

Trân trọng !

Quý cổ đông cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword