ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2021

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý III năm 2021 như sau:

Trong quý III Công ty đang tìm kiếm dự án mới và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh quý III lỗ: 1.197.151.864 đ

Trân trọng !

Quý cổ đông cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword