ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2022

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý III như sau:

Trong quý III năm 2022, Công ty có nguồn thu nhập khác và các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc giai đoạn thực hiện dự án nên chỉ phát sinh chi phí và chưa có doanh thu.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lãi: 1.661.619.359 đ

Trân trọng !

Quý cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword