ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2020

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý IV năm 2020 như sau:

Trong quý IV Công ty triển khai phát triển dự án mới và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án chuẩn bị đầu tư. Công ty có chuyển nhượng một phần vốn đã góp vào Công ty Cổ phần Green Town VietNam.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh quý IV Lãi: 11.922.944.646 đ

Trân trọng !

Quý cổ đông cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword