ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2022

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính quý IV như sau:

Trong quý IV năm 2022, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã chuyển nhượng thành công một phần diện tích bất động sản đầu tư. Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc giai đoạn thực hiện dự án nên chỉ phát sinh chi phí và chưa có doanh thu.

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh lãi: 1.895.418.268 đ

Trân trọng !

Quý cố đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword