ICG – MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau:

Ông Phạm Mạnh Thành thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/10/2020.

Ông Phạm Mạnh Thành có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức danh đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn tại đây.

Tin tức liên quan:

Enter your keyword