ICG – THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU ICG VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Ngày 17/8/2022 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhận được công văn số 2591/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc bổ sung cổ phiếu ICG vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Tại đây

Tin tức liên quan:

Enter your keyword