Thông tin công bố

Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 9.000 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2011

27/02/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV/2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

Báo cáo quản trị Công ty Quý III năm 2011

28/10/2011

Trong quý III năm 2011, HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2011

25/10/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý III năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý II năm 2011

23/08/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý II và BCTC hợp nhất quý II năm 2011

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - đã mua 35.000 CP

02/08/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

Nguyễn Thanh Tùng_ Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc đăng ký mua 100,000 CP

31/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

ICG: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

26/05/2011

Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tại Rạp Hồng Hà - Số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011.

Dự án

Cổ phiếu ICG