ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC NĂM 2020

Tháng Tư 6, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng Ba 2, 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ IV NĂM 2020

Tháng Một 19, 2021
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BCTC QUÝ III NĂM 2020

Tháng Mười 20, 2020
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài chính ...
Chi tiết

ICG – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAO MAI.

Tháng Mười 16, 2020
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng công bố nội dung thông tin như sau: Bổ nhiệm Ông : ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Mười 15, 2020
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng công bố thông tin như sau: Ông Phạm Mạnh Thành thôi giữ ...
Chi tiết

ICG – THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tháng Mười 14, 2020
Nội dung công bố thông tin: Người công bố thông tin mới : Ông Nguyễn Hồng Thái - Chức vụ ...
Chi tiết

ICG – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Tháng Mười 14, 2020
Nội dung công bố thông tin:Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây ...
Chi tiết

ICG – BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tháng Mười 14, 2020
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy. Ngày sinh: 02/11/1990. Số ...
Chi tiết

ICG-BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Tháng Mười 1, 2020
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm cán bộ cụ thể như sau: Bổ nhiệm Ông : ...
Chi tiết

ICG- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tháng Chín 30, 2020
Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm: Bà : Phạm Quỳnh Trang sinh năm 1982 Số CMND: ...
Chi tiết

ICG – QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN TOWN VIỆT NAM.

Tháng Chín 18, 2020
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau: - Cử ...
Chi tiết
Loading...

Enter your keyword