ICG – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRƯỚC VÀ SAU KHI SOÁT XÉT QUA KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

August 14, 2019
Căn cứ Thông tư 155/2015/TT ban hành ngày 06/10/2015, Điều 11, khoản 4, điểm c) về việc giải trình nguyên ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

January 2, 2020
Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau : - Tên cá nhân thực hiện ...
Chi tiết

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2019

January 21, 2020
Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 như ...
Chi tiết

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

January 30, 2020
Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau : – Tên cá nhân thực hiện ...
Chi tiết

ICG- ÔNG PHẠM HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT – ĐÃ MUA 2.180.600 CP

February 4, 2020
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng ...
Chi tiết

Enter your keyword