Thông tin công bố

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 462,700 CP

17/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/03/2011 đến ngày 10/05/2011

ICG: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ 3

13/05/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ 3:
Thời gian: 8h30, Thứ 5, ngày 26/5/2011
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG - Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 lần thứ 2

13/05/2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011 lần 3 sẽ được dự kiến tổ chức như sau:
Thời gian: 8h30, Thứ 5, ngày 26/5/2011
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ 2

25/04/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ 2:
Thời gian : 08h30 Thứ Tư, ngày 11 tháng 05 năm 2011
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG - Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 lần thứ 1

21/04/2011

Ngày 20/4/2011 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội chưa đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 do số lượng cổ đông tham gia chỉ chiếm tỷ lệ 35,74% Vốn điều lệ.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

14/03/2011

Ngày 10 tháng 3 năm 2011 INCOMEX nhận được thông báo số 774/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

ICG: Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 600.000 CP

09/03/2011

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/03/2011 đến ngày 10/05/2011

ICG: Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đã bán 55.000 CP

11/02/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 9/12/2010 đến 28/01/2011

ICG: Ông Phạm Tiến Thành - Thành viên BKS đã bán 7.000 CP

16/12/2010

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/12/2010 đến ngày 10/12/2010

ICG: Ông Phạm Tiến Thành - Thành viên Ban Kiểm soát đăng ký bán 7.000 CP

09/12/2010

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/12/2010 đến ngày 8/02/2011

Dự án

Cổ phiếu ICG