Thông tin công bố

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

26/10/2016

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

20/10/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2015

26/08/2016

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2012, 2013, 2014, 2015

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

15/08/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2016

01/08/2016

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

21/07/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

29/04/2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

29/04/2016

Thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 năm 2016

ICG - PHỤ LỤC SỐ 03 SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

28/04/2016

Phụ lục số 03 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

Báo cáo thường niên năm 2015

12/04/2016

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Dự án

Cổ phiếu ICG