Thông tin công bố

ICG: Báo cáo thường niên năm 2015

14/04/2015

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

ICG: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/04/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 5, Ngày 23 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam - số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ICG: Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

05/03/2015

Ngày 5/3/2015 Công ty CPXD Sông Hồng nhận được thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

ICG: Kết quả SXKD quý IV lãi trên 8 tỷ đồng

20/01/2015

Kết quả SXKD quý IV lãi 8.048.667.342 đồng

ICG: Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần tại Cty CP Đầu tư IP Việt Nam

20/01/2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ 3.978.000 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam

ICG tiếp tục vào HNX30 từ 1/11/2014

31/10/2014

ICG tiếp tục vào rổ HNX 30 từ 1/11/2014. Chỉ số HNX 30 là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản. Chỉ số HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) và sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số).

Lịch nghỉ Quốc khánh 2-9

20/08/2014

Thời gian nghỉ lễ: 1-9/2014 đến hết ngày 2/9/2014

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 2 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 3

13/05/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông, đại diện 7.369.103 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 36,85% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần 2.

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 1 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 2

28/04/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 28 cổ đông, đại diện 6.411.525 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,06% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ICG: Giải trình số liệu trong BCTC quý 1/2014

17/04/2014

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2014 lãi: 3.518.677.769 đ

Dự án

Cổ phiếu ICG